die Entwicklung der Sprachkompetenzen unter Schuelern mit Lernschwierigkeiten
(DaF)

 This course requires an enrolment key


Rozwój kompetencji językowych uczniów z trudnosciami w nauce przy pomocy technik multimedialnych oraz e-learningu.

This course requires an enrolment key