Test z zakresu sieci komputerowych dla klas pierwszych
(SIEĆ)

 This course requires an enrolment key

Kurs zawiera quiz sprawdzający wiedzę z zakresu sieci komputerowych.

This course requires an enrolment key