Die Entwicklung der Sprachkompetenzen
(EdS)

 This course requires an enrolment key

Rozwój kompetencji językowych uczniów zdolnych w nauce przy pomocy technik multimedialnych oraz e-learningu.

This course requires an enrolment key